Това става по следния начин:

  1. Направете потвърдена резервация чрез някой от официалните канали за резервация на Hilton (който и да е официален уеб сайт на Hilton, който и да е официален център за обаждания на Hilton, приложението Hilton Honors, директно в хотел на Hilton или чрез Акредитиран туристически агент)

  2. Ако откриете отговаряща на условията по-ниска цена за същите помещения в рамките на 24 часа, след като сте направили резервацията, и ако потвърдим валидността на Вашия иск, ще Ви предложим по-ниската цена ПЛЮС 25% допълнителна отстъпка от цената на стаята за всяка нощувка от Вашия престой.

Официални канали за резервация на Hilton

Направете потвърдена резервация чрез някой от следните официални канали за резервация на Hilton:

  • Който и да е официален уеб сайт на Hilton
  • Който и да е официален център за обаждания на Hilton
  • Приложението Hilton Honors
  • Директно в хотел на Hilton
  • С помощта на акредитиран пътнически агент* *Вижте „Още подробности“ за допълнителна информация
Отговарящи на условията по-ниски цени

Отговаряща на условията по-ниска цена е по-ниска цена, която сте открили в канал за резервация, който не е канал на Hilton, в рамките на 24 часа след Вашата резервация за същите помещения, които сте резервирали чрез официален канал за резервация на Hilton, и може да се преглежда от всеки преди резервацията и да се резервира от всеки.

Определени видове цени не отговарят на условията за Гаранцията за най-добра цена, ако има разлики в помещенията. Например цени, които са за друг тип стая, в друг хотел, за стая с различен изглед, включват други удобства (като безплатна закуска), не са за същите дати за същия по продължителност престой, са за друг брой гости или се регулират от други правила и условия за резервацията (като други правила и условия за анулиране и парично възстановяване), не отговарят на условията.

Определени видове цени не отговарят на условията за Гаранцията за най-добра цена, ако за начина на показването или резервирането им се прилагат други ограничения. Например цени, които са на уеб сайтове, които не показват марката или хотела, докато не се направи резервацията (като Hotwire и Priceline), са на уеб сайтове за аукционна продажба, са за хотелския компонент на резервация на пакет, са за резервации, които не предоставят незабавно потвърждение, не са общодостъпни (като цени за членове, договорени цени и цени за членове на екип), чийто преглед изисква влизане, номер на кредитна карта или код, са на уеб сайтове, които не предоставят опция за резервация, са за резервации, които не могат да се прехвърлят (като „препродаване“ на потвърдена резервация от гост), са на уеб сайтове или в Приложения на неподдържан език, са приложими само за част от целия Ви престой или са за резервации, направени в рамките на 24 часа след стандартния час за регистриране в хотела в деня на пристигането Ви, не отговарят на условията.

Подаване на иск

Трябва да подадете попълнен формуляр за иск в рамките на 24 часа, след като направите Вашата потвърдена резервация, и най-малко 24 часа преди стандартния час за регистриране в хотела в деня на пристигането Ви. Името, посочено във формуляра за иск, трябва да съвпада с името, посочено в потвърдената резервация за всяка стая. За всяка потвърдена резервация може да се подаде само един иск. Ще получите потвърждение по имейл или по телефона в рамките на 24 часа, след като получим Вашия иск.

Разглеждане на иск

Ще опитаме да проверим независимо валидността на Вашия иск в рамките на 24 часа, след като подадете иск с всички необходими подробности. Когато проверяваме валидността на иска Ви, същият тип помещения трябва да е наличен за резервиране при отговаряща на условията по-ниска цена във валутата на хотела. Сравнението на цените ще бъде направено без данъци, бакшиши, такси за обслужване, такси за ранно напускане или други такси и случайни разходи, като ще изключим разликите във валутните курсове.

Гаранцията за най-добра цена не се прилага за няколкодневни престои, ако общата цена на стаята за престоя се равнява на или е по-висока от общата цена на стаята за престоя, който сте резервирали чрез официалния канал за резервация на Hilton. Hilton има право да отхвърля искове, ако процентната разлика между цената на резервацията, направена чрез официалния канал за резервация на Hilton, и отговарящата на условията по-ниска цена се равнява на или е под 1%. Hilton има право да отхвърля искове, ако смята че е налице умишлена злоупотреба или манипулация на Гаранцията за най-добра цена с цел заобикаляне на предназначението й.

Ако Hilton потвърди валидността на Вашия иск

Ако потвърдим наличието и валидността на отговарящата на условията по-ниска цена, ще Ви предложим отговарящата на условията по-ниска цена ПЛЮС 25% отстъпка от цената на стаята за цялата резервация. В този случай Hilton ще промени цената на потвърдената резервация на отговарящата на условията по-ниска цена, която Hilton може да потвърди, като тя може да се различава от посочената във формуляра за иск цена.

Промяната в цената на стаята няма да е в сила, докато не получите имейл с потвърждение на новата цена на стаята от Отдела за оказване на съдействие на гостите на Hilton.

Гостът, който прави потвърдена резервация, поема всички разходи, разноски и такси във връзка с резервацията (като такси за анулиране), независимо дали иск по Гаранцията за най-добра цена е отхвърлен.

Даден иск може да бъде анулиран, ако извършите каквито и да е промени по резервацията след подаването и одобрението на иска.

Други подробности

„Акредитирани туристически агенти“ са професионални туристически агенти по продажбите на дребно, акредитирани от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA; the International Air Transport Association), които правят резервации чрез канал на Hilton или чрез Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan или Sabre.

Когато са налични няколко цени за същите помещения чрез официалния канал за резервация на Hilton, трябва да сте направили резервация на най-ниската цена, за да отговаряте на условията за Гаранцията за най-добра цена.

Невалидно, ако е забранено от закона. В момента всички хотели Hampton by Hilton™ в Китайската народна република са изключени от Гаранцията за най-добра цена. Hilton има право да променя или прекратява Гаранцията за най-добра цена или настоящите правила и условия по всяко време по собствена преценка и със или без уведомление.

Настоящите правила се прилагат за искове, подадени на или след 20 септември 2016 г.

Лесно е, нали? Директното резервиране в Hilton е бързо, лесно и гарантира най-добрата цена... а нашите специалисти по резервациите са на Ваше денонощно разположение, за да Ви помогнат, ако имате въпроси.